Povinně zveřejňované informace
 • 20.3.2024 - oznámení o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro 4. plánovací cyklus k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti po dobu 6 měsíců.

  oznámení o zveřejnění
  časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
 • 16.8.2021 - zveřejnění Zprávy o vypořádání připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem podaných v rámci zveřejnění dokumentů podle §19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

  Oznámení o zveřejnění
  Zpráva o vypořádání připomínek
 • 18.12.2020 - oznámení o zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Odry, návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem k připomínkám veřejnosti podle §19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik na dobu 6 měsíců do 18.6.2021.

  Oznámení o zveřejnění
  Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.
 • 20.12.2019 - oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky pro 3. plánovací cyklus k připomínkám veřejnosti po dobu 6 měsíců.

  oznámení o zveřejnění
  Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami
  Grafické a tabulkové přílohy
 • 1.10.2018 - oznámení o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro 3. plánovací cyklus k připomínkám veřejnosti po dobu 6 měsíců.

  oznámení o zveřejnění
  časový plán (titulní strana) a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
  grafická podoba časového plánu
 • 24.6.2016 - Plán dílčího povodí Horní Odry byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen na 19. zasedání dne 21.4.2016 a v Olomouckém kraji došlo k jeho schválení na 22.zasedání zastupitelstva dne 24.6.2016. Plán dílčího povodí Horní Odry je základním koncepčním dokumentem vodního hospodářství na léta 2016 – 2021.
 • 22.12.2014 a 20.8.2015 - oznámení o zveřejnění návrhu Národního plánu povodí Odry, návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Odry a návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem k připomínkám veřejnosti podle §19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik na dobu 6 měsíců do 22.6.2015.

  Oznámení o zveřejnění
  Návrh Plánu dílčího povodí Horní Odry a dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem.

  Oznámení o zveřejnění a Zpráva o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Horní Odry.
 • 20.12.2013 - v souladu s článkem 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly veřejnosti zpřístupněny mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik, které byly zpracovány na vodních tocích v oblastech s vyhodnoceným potenciálně významným povodňovým rizikem. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik jsou k dispozici na stránkách Centrálního datového skladu.
 • 2.5.2012 - oznámení o zveřejnění Časového plánu a programu prací pro 2. plánovací cyklus k připomínkám veřejnosti po dobu 6 měsíců.

   

  Oznámení o zveřejnění,
  Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
  grafická podoba časového plánu
 •  

 • 22.12.2009 - oznámení o zveřejnění schváleného Plánu oblasti povodí Odry dle §14 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod na dobu jeho platnosti.
 •  

 • 16.2.2009 - oznámení o zveřejnění Zprávy o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu oblasti povodí Odry dle §12 vyhlášky č.142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod na dobu 30 dnů.
 •  

 • 1.7.2008 - oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti dle §12 vyhlášky č.142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod. Materiál včetně stručného souhrnu byl zveřejněn ke dni 1.7.2008 na dobu 6 měsíců.
 •  

 • 1.4.2007 - oznámení o zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám veřejnosti dle §10 odst. 4 vyhlášky č. 142/2005 Sb. o plánování v oblasti vod. Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Odry byl zveřejněn ke dni 1.4.2007. Materiál "Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami" byl v lednu 2008 po proběhlém připomínkovém řízení schválen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Krajským úřadem Olomouckého kraje.