EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

STRUKTURA STAVEB ZÁMĚRU OHO

(podle Investičního záměru 2009)

č. stavby

název

Celek 1

01.011

Vodní dílo Nové Heřminovy

01.012

Ochrana území obce Nové Heřminovy

01.020

Levobřežní silnice

01.030

Revitalizace Oborenského potoka.

01.040

Opatření pro rozvoj obce Nové Heřminovy

Celek 2

02.010

Opatření v prostoru jezu Kunov

02.030

Opatření pod přehradní hrází Nové Heřminovy

02.040

Opatření v úseku Zátor - Loučky

02.051

Opatření v úseku Zátor - Brantice, ochranná hráz

02.052

Opatření v úseku Zátor - Brantice, revitalizace

02.060

Opatření v úseku Brantice

02.071

Opatření v úseku Brantice - Kostelec, ochranná hráz

02.072

Opatření v úseku Brantice - Kostelec, revitalizace

02.080

Opatření v části Kostelec

02.091

Opatření v úseku Krnov město, úpravy koryta

02.092

Opatření v úseku Krnov město, silniční most v km 69,650

02.093

Opatření v úseku Krnov město, silniční most v km 70,350

02.101

Opatření v úseku pod Krnovem, nad navázáním na I/57

02.102

PPO pod Krnovem, I. etapa

02.103

Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana pravobřežního území

02.104

Opatření v úseku pod Krnovem pod ČOV

02.105

Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB – území ČR

02.106

Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB – území Polska

02.107

Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana výrobního areálu

02.111

Opatření Skrochovice, ochranná hráz na polském území

02.112

Opatření Skrochovice, ochranná hráz na českém území

02.121

Opatření Holasovice, ochranná pravobřežní hráz

02.122

Opatření Holasovice, silniční most, km TPE 49,810

02.123

Opatření Holasovice, odlehčovací průleh

02.210

Opatření ve výústní trati Čižiny, Pustý mlýn

Celek 3

03.01

Limnigraf Ludvíkov, Bílá Opava

03.02

Limnigraf Vrbno pod Pradědem, Střední Opava

03.03

Limnigraf Radim, Krasovka

03.04

Limnigraf pod Pochní, Čižina

03.05

Limnigraf Zátor, Zátoráček

03.06

Limnigraf Držkovice, Opava

03.07

Limnigraf Město Albrechtice, Opavice

03.11

Srážkoměrná stanice Heřmanovice

03.12

Srážkoměrná stanice Heřmanovická chata

03.13

Srážkoměrná stanice Křížová

03.14

Srážkoměrná stanice Radynia, Polsko

03.15

Srážkoměrná stanice Branice, Polsko

Celek 4

04.01

Nádrž Krnov

04.02

Nádrž Jelení

04.03

Nádrž Loděnice

04.04

Nádrž Košetice

04.06

Nádrž Lichnov III

04.07

Nádrž Lichnov V

celek 5

Úpravy v krajině

celek 6

Náhradní výstavba

celek 7

Dopravní obslužnost území a infrastruktura

celek 8

Přeložka silnice I/45

Zpět na ZPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU.