Stránka prezentuje výsledky geobiocenologického mapování doprovodné vegetace vodních toků v povodí Odry, které prováděl Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie Mendelovy univerzity Brno, v létech 1989 až 2003.
Mapování chráněných druhů živočichů provádí učitelé Katedry biologie, přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: Doc., RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. a Prof., RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. v létech 2003 až 2011.
Informace lze prohlížet, kopírovat a jinak využívat pro plánovací proces v projekční, investiční a prozní činnosti podniku. Dostupné jsou informace o cílové skladbě dřevin doprovodné vegetace, tabulky druhové skladby dřevin a keřů. Dále informace o biotopech zvláště chráněných druhů živočichů, lokalitách jejich výskytu ve vodních tocích povodí Odry, přehled lokalit NATURA 2000.
Pro správný chod stránek je doporučeno prostředí Microsoft Explorer verze 6.0 Mozila Firefox 3.0.5 a vyšší.


Hraniční meandry OdryVH provozy
Jeseník
Krnov
Opava
VD Opava
Skotnice
Ostrava
Český Těšín
Frýdek-Místek
VD Frýdek-Místek
Hlavní toky
Odra
Opava
Moravice
Ostravice
Olše
Aktuality
Postup v CHKO a MCHÚ
Výjimka v CHKO Poodří
Výjimka v CHKO Je + Be
Výjimka v NPR Kaluža
Plány péče
PR Hvozdnice
PR Pavlovický rybník
CHKO Jeseníky
PP Koryto Ostravice
PR Niva Moravice
Natura 2000
Přehled lokalit
Rozšíření soustavy v PO
Odpověď AOPK
Zásady managementu
Prevence - střety
Biotopy
Ryby
Mihulovci
Korýši
Měkkýši
Savci
Ptáci
Mapy
CHKO Poodří
3D - mapy MSK
Ortofotomapa MSK
T - mapy ZCHÚ
Mapy CENIA
Historické mapování
Víte, že ...
Seznam ZCHÚ v MSK
Seznam ZCHÚ v OLK
Seznam EVL a PTO v MSK
Seznam EVL a PZO v OLK
Kapesní atlas travin
Travní porosty
Keřové porosty
Stromové porosty
Žádost o výjimku
Žádost o zásah do VKP
Souhlas s kácením dřevin
Žádost - § 8 odst. 1
Oznámení - § 8 odst. 2
Veřejný zájem
Úřední desky institucí
Obce s rozšířenou působností
Návrhy plánů péče
PP Údolí Moravice
PP Niva Morávky
PP Niva Olše - Věřnovice
PP Mokřad u Rondelu
PP Heřmanický rybník
PR Velký Pavlovický rybník
PP Osoblažský výběžek
PP Jakartovice
PP Jilešovice - Děhylov
PP Dolní Marklovice
PP Paskov
 
Flóra a fauna v tocích
povodí Odry


Prudník u Slezských Pavlovic

logo Povodí Odry

 

 

 

 

 

 

 

 

p class="style7"