Aktuální hydrologická situace v povodí Odry (únor 2023)

Teplé počasí v předjaří způsobilo tání sněhu z nejvyšších poloh. Pro vodohospodáře je to příznivá situace, protože se téměř všechny přehrady ve správě státního podniku Povodí Odry doplnily vodou. To znamená předpoklad, že bude dostatek vody jak ve vodních tocích, tak pro výrobu pitné vody a vody pro průmyslové subjekty Moravskoslezského kraje. Podle hydrologických informací z ČHMÚ nepředpokládáme žádnou zimní povodeň.

Tisková zpráva ke stažení