Provozní pokyny

Provozní pokyny řeší pravidla zejména pro obecné nakládání s vodou a volnočasové aktivity kolem řek a nádrží ve správě státního podniku Povodí Odry.

  • provozní pokyny pro řeku Ostravici na území města Ostravy: pokyny, situace, pozemky, cedule, usnesení
  • provozní pokyny pro řeku Ostravici na území města Frýdek-Místek: pokyny, situace, pozemky, cedule, usnesení
  • provozní pokyny pro pohyb kolem zátopy VD Slezská Harta: pokyny
  • plné znění veřejné vyhlášky ze dne 4. 8. 2020, kterou se mění ochranné pásmo vodárenské nádrže Kružberk rozšířením o území VD Slezská Harta: vyhláška