Těrlicko

Údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. K dalším účelům nádrže patří povodňová ochrana níže ležícího území, nalepšování minimálních průtoků ve Stonávce pod nádrží a využití nádrže pro rekreaci. V souvislosti se zajišťováním provozní vody pro Elektrárnu Dětmarovice byla nádrž v polovině sedmdesátých let posílena výstavbou přivaděče z Ropičanky.

Zemní přehradní hráz se šikmým sprašovým těsnícím jádrem má celkový objem 770 000 m3. Do stabilizační části hráze z místních štěrků a štěrkopísků byla částečně použita i vypálená haldovina. Podloží hráze náleží k vnějšímu pásmu karpatského flyše, pro něhož je typické střídání břidlic, jílovců a pískovců. Pod hrází je provedena jednořadá injekční clona.

Základní technické údaje

Povodí nádrže      82,0 km2
Délka hráze v koruně   617,0 m
Max. výška hráze   25,0 m
Celkový objem nádrže   27,4 mil. m3
zásobní   22 mil. m3
retenční   4,7 mil. m3
stálý   0,7 mil. m3
Délka záplavy   6,2 km
Šířka záplavy   530 m
Zatopená plocha   267,6 ha
Zaručený odtok   1,04 m3/s

 

Příčný řez hrází

  1. těsnící jádro ze spraší
  2. filtr
  3. proluviální štěrk
  4. proluviální štěrk prokládaný haldovinou
  5. pohoz ze strusky
  6. dlažba z betonových prefabrikátů
  7. injekční clona
  8. štěrkový drén
    1. náplavové hlíny
    2. údolní štěrk
    3. jílovitá břidlice

Těrlicko

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)