Těrlicko

Údolní nádrž na Stonávce v Těrlicku byla vybudována v letech 1955 až 1964 za účelem zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. K dalším účelům nádrže patří povodňová ochrana níže ležícího území, nalepšování minimálních průtoků ve Stonávce pod nádrží a využití nádrže pro rekreaci. V souvislosti se zajišťováním provozní vody pro Elektrárnu Dětmarovice byla nádrž v polovině sedmdesátých let posílena výstavbou přivaděče z Ropičanky.

Zemní přehradní hráz se šikmým sprašovým těsnícím jádrem má celkový objem 770 000 m3. Do stabilizační části hráze z místních štěrků a štěrkopísků byla částečně použita i vypálená haldovina. Podloží hráze náleží k vnějšímu pásmu karpatského flyše, pro něhož je typické střídání břidlic, jílovců a pískovců. Pod hrází je provedena jednořadá injekční clona.

Základní technické údaje
Povodí nádrže 82,0 km2
Délka hráze v koruně 617,0 m
Max. výška hráze 25,0 m
Celkový objem nádrže 27,4 mil. m3
zásobní 22 mil. m3
retenční 4,7 mil. m3
stálý 0,7 mil. m3
Délka záplavy 6,2 km
Šířka záplavy 530 m
Zatopená plocha 267,6 ha
Zaručený odtok 1,04 m3/s

 

Příčný řez hrází

 1. těsnící jádro ze spraší
 2. filtr
 3. proluviální štěrk
 4. proluviální štěrk prokládaný haldovinou
 5. pohoz ze strusky
 6. dlažba z betonových prefabrikátů
 7. injekční clona
 8. štěrkový drén
  1. náplavové hlíny
  2. údolní štěrk
  3. jílovitá břidlice

Těrlicko

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)