Evidence hlášení

Upozornění

Vážení uživatelé vod,

od roku 2014 došlo ke změně způsobu ohlašování údajů pro vodní bilanci  podle  §22, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a §10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., její přílohy 1 až 4.

Změna se týká ohlašovacích povinností:

  • odběr podzemní vody
  • odběr povrchové vody
  • vypouštěné vody
  • vzdouvání nebo akumulace povrchové vody


Ohlašování výše uvedených povinností probíhá prostřednictvím systému ISPOP - Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností. Tento systém je v gesci Ministerstva životního prostředí České republiky a je provozován CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. Způsob ohlašování nahrazuje dosavadní podávání hlášení o užívání vod státním podnikům Povodí.

Podání hlášení je podle zákona č. 25/2008 Sb. (§4, odst. 6) podmíněno registrací subjektu v systému ISPOP. Návod na registraci subjektu, získání přístupových údajů a formuláře pro podání hlášení naleznete na webových stránkách www.ispop.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na telefonní číslo 267 225 267, které je v provozu každý pracovní den od 9 do 12 hodin, případně využijte k položení dotazu Environmentální Helpdesk (EnviHELP).

Hlášení o užívání vod za kalendářní rok 2016 je nutno podat v řádném termínu podle zákona o vodách, tj. nejpozději do 31. 1. 2017.

Děkujeme za dosavadní spolupráci

 Odbor vodohospodářských koncepcí a informací
 Povodí Odry, státní podnik