Přírodě blízká opatření

Snažíme se o zlepšení ekologické funkce vodních toků a malých vodních nádrží

Usilujeme o to, aby provozní zásahy, kterými musíme zabezpečit průtočnost těchto vodních toků, byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Ekologická funkce toků je důležitá. S nastupující klimatickou změnou nádrže získávají další významný rozměr, a to zmírňování negativních vlivů změny klimatu. To znamená, že nádrže mohou sloužit jako lokální biotop. Snažíme se také o zprůchodnění jezů a spádových stupňů.