Baška

Vodní nádrž na Baštici v Bašce byla vybudována v letech 1958 až 1961 v rámci tzv. plánu výstavby malých vodních nádrží. Účelem vodního díla je rekreační využití a zajištění minimálního průtoku pod hrází.

Hráz vodního díla o objemu 40 000 m3 je zemní se šikmým těsnícím jádrem. Stabilizační část je z hrubých štěrků, založená na sprašovém pokryvu podložní štěrkové terasy. Do sprašových hlín je zavázáno těsnění z jílových spraší, překryté stabilizačním štěrkovým přísypem. Přirozený těsnící koberec ve dně nádrže byl místy zesílen.

 

Základní technické údaje
Povodí nádrže 12,3 km2
Délka hráze v koruně 963,0 m
Max. výška hráze 7,9 m
Celkový objem nádrže 1,08 mil. m3
zásobní 0,58 mil. m3
retenční 0,1 mil. m3
stálý 0,4 mil. m3
Délka záplavy 0,8 km
Šířka záplavy 0,6 km
Zatopená plocha 33 ha

 

Příčný řez hrází

 1. jádro se spraší
 2. pískový fitr
 3. netříděný zemní materiál
 4. štěrk (zrna < 20 mm)
 5. štěrk (zrna > 20 mm)
 6. štěrkový drén
 7. dlažba z betonových prefabrikátů
  1. spraše
  2. terasové štěrky

BAŠKA

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)