Základní údaje

   
Název: Povodí Odry, státní podnik 
Sídlo: Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
Den vzniku: 1. ledna 2001 dle Zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích"
Zakladatel: Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00
Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství
Statutární orgán: Ing. Jiří Tkáč - generální ředitel
Dozorčí rada: Ing. Aleš Kendík - předseda

Ing. Pavel Schneider

Ing. Michal Sirko
  Ing. Jan Kocián

Ing. Jiří Duda
  Ing. Peter Suchý

Ing. Ivana Mojžíšková

Ing. Dalibor Kratochvíl

  Ing. Radek Pekař
   
Výbor pro audit Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - předsedkyně
              dat. nar. 6. června 1972
              Okružní 202, 250 66 Zdiby
              den vzniku funkce: 8. 4. 2021
  Ing. Antonín Brtník
             dat. nar. 29. října 1960
             Hanácká 331/11, Brňany, 682 01 Vyškov
             dne vzniku funkce: 7. 4. 2016
  Ing. Peter Suchý
              dat. nar. 25. února 1985
              Před Lanovkou 934/21, Muglinov, 712 00 Ostrava
              den vzniku funkce: 11. 11. 2019