Základní údaje

Název:    Povodí Odry, státní podnik 
Sídlo:    Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
Den vzniku:    1. ledna 2001 dle Zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích"
Zakladatel:    Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00
Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele:    Ing. Jiřina Vorlová, ředitelka Odboru resortních organizací MZe ČR
Statutární orgán:    Ing. Jiří Pagáč - generální ředitel
Dozorčí rada:    Ing. Aleš Kendík - předseda

   Ing. Zdeněk Macoszek - místopředseda

  Ing. Michal Sirko

  Ing. Peter Suchý

Ing. Ivana Mojžíšková

  Ing. Dagmar Šimková

   Ing. Radek Pekař

   Miroslav Novák
Výbor pro audit   Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - předsedkyně

  Ing. Antonín Brtník