Základní údaje

   
Název: Povodí Odry, státní podnik 
Sídlo: Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
Den vzniku: 1. ledna 2001 dle Zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích"
Zakladatel: Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00
Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Aleš Kendík, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství
Statutární orgán: Ing. Jiří Tkáč - generální ředitel
Dozorčí rada: Ing. Jiří Duda - předseda

Ing. Jiří Pagáč - místopředseda

Mgr. Monika Brzesková

Ing. Miroslav Krajíček

Ing. Ing. Jakub Sajdl

Ing. Antonino Milicia, Ph. D., MBA

Ing. Ivana Mojžíšková

Ing. Dalibor Kratochvíl

Ing. Radek Pekař
   
Výbor pro audit Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA 
              dat. nar. 6. června 1972
              Okružní 202, 250 66 Zdiby
              den vzniku funkce: 8. 4. 2021
 
  Ing. Peter Suchý
              dat. nar. 25. února 1985
              Před Lanovkou 934/21, Muglinov, 712 00 Ostrava
              den vzniku funkce: 11. 11. 2019
 
  Ing. Jiří Duda
              dat. nar. 18. června 1973
              Jarníkova 1884/1, Chodov, 148 00 Praha 4
              den vzniku funkce: 30. 7. 2021