Základní údaje

Název:    Povodí Odry, státní podnik 
Sídlo:    Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
Den vzniku:    1. ledna 2001 dle Zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích"
Zakladatel:    Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00
Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele:    Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství
Statutární orgán:    Ing. Jiří Tkáč - generální ředitel
Dozorčí rada:    Ing. Aleš Kendík - předseda

   Ing. Pavel Schneider

  Ing. Michal Sirko
    Ing. Peter Suchý

  Ing. Ivana Mojžíšková

   Ing. Dagmar Šimková

   Ing. Radek Pekař
   
Výbor pro audit   Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - předsedkyně
    Ing. Antonín Brtník
    Ing. Petr Suchý