Základní údaje

Název:    Povodí Odry, státní podnik 
Sídlo:    Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 701 26
Den vzniku:    1. ledna 2001 dle Zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích"
Zakladatel:    Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00
Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele:    Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství
Statutární orgán:    Ing. Jiří Tkáč - generální ředitel
Dozorčí rada:    Ing. Aleš Kendík - předseda

   Ing. Pavel Schneider

  Ing. Michal Sirko
    Ing. Peter Suchý

  Ing. Jiří Duda

   Ing. Ivana Mojžíšková

  

Ing.Dagmar Šimková

    Ing. Radek Pekař
     
Výbor pro audit   Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - předsedkyně
                dat. nar. 6. června 1972
                Okružní 202, 250 66 Zdiby
                den vzniku funkce: 7. 4. 2016
    Ing. Antonín Brtník
               dat. nar. 29. října 1960
               Hanácká 331/11, Brňany, 682 01 Vyškov
               dne vzniku funkce: 7. 4. 2016
    Ing. Petr Suchý
                dat. nar. 25. února 1985
                Před Lanovkou 934/21, Muglinov, 712 00 Ostrava
                den vzniku funkce: 7. 4. 2016