Protipovodňová ochrana Bohumína - Pudlova

Ochranné hráze na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov

Předmětem investiční akce je návrh protipovodňového opatření, které ochrání zastavěnou část zájmového území – město Bohumín, místní části Vrbice, Pudlov a Starý Bohumín – před zaplavením při povodni do výše průtoku Q100 odpovídající 1555 m3/s v řece Odře s bezpečnostním převýšením 0,5 m, včetně návrhu řešení odtokových poměrů v ochráněném území.

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v katastrálních územích Vrbice nad Odrou, Pudlov a Starý Bohumín, která jsou součástí města Bohumín. Zájmové území je vymezeno korytem Orlovské Stružky (pravostranným přítokem Odry) a železniční tratí Bohumín – Přerov na jihu, korytem Odry na západě, železniční tratí Bohumín – Chalupki na východě a dálnicí D1 na severu.

Nejdůležitějšími stavebními objekty jsou protipovodňová ochranná hráz v délce 2,8 km, protipovodňová ochranná zeď v délce 200 m, rekonstrukce mostních objektů, přeložky inženýrských sítí. Orientační náklady realizace stavby byly vyčísleny na 292 mil. Kč. Realizace stavby se předpokládá kontinuálně, bez dělení na etapy. Předpokládané datum zahájení výstavby je plánováno na září 2018. Hlavní stavební práce budou zahájeny ve stavební sezóně 2019 v návaznosti na klimatických podmínkách. Předpokládané datum ukončení výstavby je srpen 2020. Lhůta výstavby se předpokládá 24 měsíců.

V současné době je požádáno o vydání územního rozhodnutí. Termín realizace protipovodňových opatření je závislý na majetkoprávním jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou a zajištění financování realizace stavby.

Pro stavbu bylo v roce 2016 zahájeno majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků a k současnému okamžiku, tj. ke 30.10.2016 je vykoupena převážná většina potřebných pozemků v celkové hodnotě cca 20 mil. Kč. Na úhradě této částky se kromě investora, kterým je státní podnik Povodí Odry, podílel v roce 2016 formou investiční dotace Moravskoslezský kraj částkou 4 mil. Kč a město Bohumín rovněž částkou 4 mil. Kč. K dokončení majetkoprávní přípravy stavby zbývá vykoupit v roce 2017 majetek v hodnotě cca 2 mil. Kč.

logo Povodi Odry

                     logo Bohumina                            logo Moravskoslezskeho kraje