Časté dotazy

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Chtěl bych odebírat vodu z blízkého potoka / řeky pro zásobení objektu / zalévání trávníku a zahrady apod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si vybudovat pro likvidaci splaškových vod z rodinného domu / objektu domovní čistírnu odpadních vod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si vybudovat studnu a odebírat z ní vodu pro zásobení rodinného domu / objektu / zalévání trávníku a zahrady apod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si postavit rodinný dům / stavbu / objekt na pozemku, který se nachází v blízkosti řeky / potoka. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Výstavba soukromé malé vodní elektrárny