Časté dotazy

Vážení žadatelé o stanovisko státního podniku Povodí Odry,

jako správce povodí a správce vodních toků, náš státní podnik přechází v těchto dnech na zcela nový systém elektronické Spisové služby v souladu se Zákonem č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a jeho prováděcích vyhlášek. Z tohoto důvodu může dojít k delšímu časovému období ve vyřizování Vašich žádostí, než bylo obvyklé, za což se omlouváme a děkujeme Vám za pochopení.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Chtěl bych odebírat vodu z blízkého potoka / řeky pro zásobení objektu / zalévání trávníku a zahrady apod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si vybudovat pro likvidaci splaškových vod z rodinného domu / objektu domovní čistírnu odpadních vod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si vybudovat studnu a odebírat z ní vodu pro zásobení rodinného domu / objektu / zalévání trávníku a zahrady apod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si postavit rodinný dům / stavbu / objekt na pozemku, který se nachází v blízkosti řeky / potoka. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Výstavba soukromé malé vodní elektrárny

 

Zpoplatněné činnosti státního podniku Povodí Odry, odboru Vodohospodářských koncepcí a informací

  • hladinové stavy (výškové kóty N-letých vod v zájmových profilech vodních toků)
  • geodetické zaměření toků (poskytnutí geodetických podkladů)
  • údaje o měřených průtocích a hladinách ve vodních tocích

Pro bližší informace o cenách kontaktujte odbor Vodohospodářských koncepcí a informací, tel. č.: 596 657 266, email: lukas.pavlas@pod.cz.