Hlavní zdroje znečištění vody

Hlavní zdroje znečištění v ukazateli BSK5

jakost vody

Obrázek ve větším rozlišení zde.