Olešná

Nádrž na řece Olešná u Frýdku - Místku byla vybudována v letech 1960 až 1964 v rámci tzv. plánu výstavby malých vodních nádrží. Jejím účelem bylo krytí potřeb vody pro průmysl, povodňová ochrana Paskova, rekreace a chov ryb.

Po výstavbě celulózky v Paskově se nádrž stala významným zdrojem provozní vody pro tento kombinát.

Zemní hráz vodního díla o objemu 152 000 m3 je vybudována ze sprašových hlín, na návodní straně čistých, na vzdušné s příměsí štěrků. Těsnící část je zavázána do podloží betonovou zídkou a těsnícím zářezem. Podloží je těsněno jednořadou cementovou injekční clonou. Nádrž je vybavena sdruženým manipulačním objektem s bezpečnostním přelivem o kapacitě 75 m3/s.

 

Základní technické údaje

   
Povodí nádrže 33,6 km2
Délka hráze v koruně 393,0 m
Max. výška hráze 18,0 m
Celkový objem nádrže 4,4 mil. m3
zásobní 3,5 mil. m3
retenční 0,9 mil. m3
stálý 0,3 mil. m3
Délka záplavy 1,75 km
Šířka záplavy 0,8 km
Zatopená plocha 88,0 ha
Zaručený odtok 0,29 m3/s

 

Příčný řez hrází

 1. sprašové hlíny
 2. netříděný zemní materiál
 3. proluviální štěrky
 4. říční štěrk
 5. písek
 6. kamenný pohoz
 7. kamenná rovnanina
 8. štěrkový drén
  1. náplavové hlíny
  2. údolní štěrky
  3. jílovce

OLEŠNÁ

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)