Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik

Povodí Odry, státní podnik již má k dispozici všechny Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik, které jsou jedním z podkladů pro naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES (tzv. směrnice o povodních), kdy se členské státy zavázaly zajistit do 22. prosince 2013 mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik. Studie budou i hlavním podkladem pro následné pořízení Plánu pro zvládání povodňových rizik povodí Odry.

Náš podnik požádal o poskytnutí podpory na jejich vypracování v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ v rámci 14. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR, Prioritní osa 1, ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ, Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tento program je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti).

Bylo vypracováno pět následujících prací:

 1. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě  (úsek Úvalno-Nové Heřminovy)
 2. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec)
 3. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Ostravici (úsek Ostrava -  Frýdek-Místek) a Olešné (úsek ústí - Paskov)
 4. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Kravaře - Držkovice)
 5. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském potoce, Moravice a Odře

Obsahem studií jsou zejména:

 • mapy povodňového nebezpečí s uvedením  rozsahu povodně, průběhu hladin, hloubek a rychlosti proudu vody, které byly  stanoveny 2D matematickým hydraulickým modelem, podle těchto scénářů
  • povodně s nízkou pravděpodobností výskytu (Q500)
  • povodněmi se středně vysokou pravděpodobností (Q100)
  • povodněmi s vysokou pravděpodobností výskytu ( Q20 a Q5)
 • mapy povodňových rizik zobrazující plochy kategorií využití území, u kterých je překročena míra přijatelného rizika povodňového ohrožení

Výstupy zpracované studie budou sloužit zejména:

 • pro pořízení Plánu pro zvládání povodňových rizik povodí Odry
 • pro tvorbu územních plánů dotčených obcí a měst, respektive jejich revize
 • pro tvorbu povodňových plánů a krizového řízení nebo jejich úpravu
 • jako podklad pro investiční záměry správce toku
 • pro revizi vymezených záplavových  území
 • pro vyjadřovací činnost správce povodí Odry
 • jako podklad pro polskou stranu v hraničních  úsecích řek Odry, Olše a Opavy

 Bližší informace o vypracovaných studiích jsou k dispozici na Odboru vodohospodářských koncepcí a informací (Ing. Biksadský, tel. 596 657 274).

 

logo OPZP