Udržitelná městská doprava a mobilita

logo NPO MZP SFZP

  • Pořízení elektromobilu - Povodí Odry, státní podnik (podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem)