Morávka

Údolní nádrž na řece Morávka byla jako vodárenský zdroj ke krytí narůstajících požadavků na zajištění pitné vody vybudována v letech 1961 až 1967.

Účelem vodního díla je kromě nalepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradu zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Přehradní těleso tvoří homogenní hráz o celkovém objemu 652 000 m3 s návodním těsnicím pláštěm. Podloží hráze je těsněno injekční clonou do hloubky 15 až 70 m.

Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po několik měsíců vypuštěna. Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC, testovanou v Itálii. Jde o premiéru takového technického řešení těsnění hráze v rámci střední a východní Evropy. Vyvolává nemalý zájem domácích i zahraničních odborníků.

V rámci rekonstrukce byla rovněž zřízena nová obtoková štola (3×3,5 m) v pravém svahu o délce 386 m a drenážní štola v levém svahu délky 109 m.

Základní technické údaje

   
Povodí nádrže 63,3 km2
Délka hráze v koruně 396,0 m
Max. výška hráze 39,0 m
Celkový objem nádrže 12,1 mil. m3
zásobní 4,9 mil. m3
retenční 6,7 mil. m3
stálý 0,5 mil. m3
Délka záplavy 2,8 km
Šířka záplavy 0,2 km
Zatopená plocha 79,5 ha
Zaručený odtok 0.59 m3/s

 

Příčný řez hrází

 1. netříděný štěrk
 2. čistý štěrk
 3. kámen z výlomu v podloží
 4. filtr
 5. drcený štěrk
 6. asfaltobetonový štít
 7. PVC fólie (Sibelon)
 8. injekční clona
 9. kamenný drén
  1. údolní štěrk
  2. pískovec

morávka

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)