Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR

Oznámení o dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

V souladu s §25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo dokončeno předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem včetně vlastního vymezení těchto oblastí, které je po zapracování připomínek od 22. 12. 2011 zpřístupněno veřejnosti. Zprávu o ocení a informace a dokumenty najdete na webových stránkách Povodňového informačního systému v části "Ke stažení" pod položkou "Implementace povodňové směrnice".