Obchodní údaje

   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Den zápisu: 26. března 2001
Právní forma: státní podnik
IČ: 70 89 00 21
DIČ: CZ 70 89 00 21
Kmenové jmění: 1 565 443 653,88 Kč
Účetní hodnota určeného majetku: 2 328 571 732,14 Kč
Aktuální hodnota určeného majetku: 4 074 669 635,33 Kč

 

Poznámka: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit podle §2 zákona č. 305/2000 Sb.
Rezervní fond ke dni vzniku podniku: 23 532 482,16 Kč. Toto je současně jeho minimální výše.