Obchodní údaje

 

Zápis v obchodním rejstříku:    Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Den zápisu:    26. března 2001
Právní forma:    státní podnik
IČ:    70 89 00 21
DIČ:    CZ 70 89 00 21
Kmenové jmění:    1 519 186 000,- Kč
Účetní hodnota určeného majetku:    2 328 571 732,16 Kč
Aktuální hodnota určeného majetku:    4 074 669 635,33 Kč

 

Poznámka: Určeným majetkem jsou pozemky a stavby včetně vodohospodářských děl, k nimž vzniklo státnímu podniku právo hospodařit podle §2 zákona č. 305/2000 Sb.
Rezervní fond ke dni vzniku podniku: 23 532 482,16 Kč. Toto je současně jeho minimální výše.