Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané Povodím Odry, státní podnik

V souladu s ustanovením §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Povodí Odry, státní podnik informace o realizovaném zpracování osobních údajů: