Agenda webových stránek

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • identifikační a popisné údaje zaměstnanců a členů orgánů správce (zejm. jméno a příjmení, postavení zaměstnanců ve struktuře správce / funkce v orgánu správce, popř. kontaktní údaje);
    • adresní, identifikační a popisné údaje poskytovatelů služeb (zejm. jméno, příjmení, druh služeb, sjednaná odměna).
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování jsou splnění právní povinnosti správce; účelem je zveřejnění informací dle protikorupčních předpisů; účelem je zajistit provoz a funkčnost webových stránek správce obsahujících transparentní informace dle protikorupčních předpisů a kontakty na zaměstnance správce.
  • Doba uložení – osobní údaje zveřejněné na webových stránkách jsou odstraněny po ukončení jejich platnosti / aktuálnosti.