Agenda webových stránek

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • identifikační a popisné údaje zaměstnanců a členů orgánů správce (zejm. jméno a příjmení, postavení zaměstnanců ve struktuře správce / funkce v orgánu správce, popř. kontaktní údaje);
    • adresní a identifikační údaje účastníků exkurzí (zejm. jméno, příjmení, kontaktní údaje, příp. název organizace, ve které osoba působí);
    • adresní, identifikační a popisné údaje poskytovatelů služeb (zejm. jméno, příjmení, druh služeb, sjednaná odměna).
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování jsou (i) splnění právní povinnosti správce, (ii) oprávněný zájem správce a (iii) souhlas subjektů údajů se zpracováním (v případě exkurzí); účelem je (i) zveřejnění informací dle protikorupčních předpisů a (ii) možnost veřejnosti přihlásit prostřednictvím webových stránek na exkurze na vodních dílech ve správě Povodí.
  • Doba uložení – osobní údaje zveřejněné na webových stránkách jsou odstraněny po jejich platnosti / aktuálnosti; v případě zpracování osobních údajů pro účely exkurze jsou údaje uloženy po dobu uskutečnění prohlídky, nejdéle však do 1 měsíce po uskutečnění prohlídky.