Personální informace

Volná pracovní místa

V současné době má státní podnik Povodí Odry vypsána následující výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst:

 

V případě zájmu o zavedení do Evidence uchazečů o zaměstnání přiložte k Vašemu životopisu podepsaný Informovaný souhlas Uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů za účelem zavedení do Evidence uchazečů o zaměstnání.

Veškeré podklady zasílejte na info@pod.cz.