Personální informace

Volná pracovní místa

V současné době má státní podnik Povodí Odry vypsány následující výběrová řízení na obsazení volného pracovního místa: