Personální informace

Volná pracovní místa

V současné době nemá státní podnik Povodí Odry vypsáno žádné výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa.