Organizační členění

Statutární orgán

 • Ing. Jiří Pagáč - generální ředitel

Zástupci

 1. Ing. Petr Březina - technický ředitel
 2. Ing. Petr Kučera - ekonomický ředitel
 3. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M. - investiční ředitel

Zakladatel

 • Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1-Nové Město, PSČ  110 00

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele

 • Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství

Dozorčí rada

 • Ing. Aleš Kendík - předseda
 • Ing. Zdeněk Macoszek - místopředseda
 • Ing. Michal Sirko
 • Ing. Peter Suchý
 • Ing. Ivana Mojžíšková (Povodí Odry)
 • Ing. Dagmar Šimková (Povodí Odry)
 • Ing. Radek Pekař (Povodí Odry)
 • Miroslav Novák

Výbor pro audit

 • Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA - předsedkyně
  • nar. 6.6.1972, bytem Okružní 202, 250 66 Zdiby
  • den vzniku funkce: 7.4.2016
 • Ing. Peter Suchý
  • nar. 25.2.1985, bytem Švédská 27, 712 00 Ostrava
  • datum vzniku funkce: 7.4.2016
 • Ing. Antonín Brtník
  • nar. 29.10.1960, bytem Hanácká 331/11, 682 01 Vyškov
  • datum vzniku funkce: 7.4.2016

Výkonný management

 • Ing. Jiří Pagáč - generální ředitel
 • Ing. Petr Březina - technický ředitel
 • Ing. Petr Kučera - ekonomický ředitel
 • Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M. - investiční ředitel
 • Ing. Jiří Tkáč - ředitel závodu 1 Opava
 • Ing. Dalibor Kratochvíl - ředitel závodu 2 Frýdek-Místek

Den vzniku:

 • 1. 1. 2001 dle zákona č. 305/2000 Sb. o povodích

Den zápisu do obchodního rejstříku:

 • 26. 3. 2001

Zakládací listina:

 • vydána MZe ČR pod č.j. 51289/2018-MZE-15112 dne 3.10.2018

Statut:

 • vydán MZe ČR pod č.j. 4540/2017-MZE-13221 dne 17.2.2017

Určený majetek:

 • účetní hodnota: 2 328 571 732,14 Kč

Rezervní fond:

 • minimální výše: 23 532 482 Kč

Kmenové jmění:

 • minimální výše: 1 519 mil. Kč

Schéma organizační struktury

Náhled na schéma organizační struktury