Organizační členění

Statutární orgán

 • Ing. Jiří Tkáč - generální ředitel

Zástupci

 1. Ing. Břetislav Tureček - technický ředitel
 2. Ing. Michaela Bachoríková - ekonomická ředitelka

Zakladatel

 • Ministerstvo zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1-Nové Město, PSČ  110 00
 • Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele
 • Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství

Dozorčí rada

 • Ing. Jiří Duda - předseda
 • Ing. Jiří Pagáč - místopředseda
 • Mgr. Monika Brzesková
 • Ing. Miroslav Krajíček
 • Ing. Jakub Sajdl
 • Ing. Antonino Milicia, Ph. D., MBA
 • Ing. Ivana Mojžíšková (Povodí Odry)
 • Ing. Dalibor Kratochvíl (Povodí Odry)
 • Ing. Radek Pekař (Povodí Odry)

Výbor pro audit

 • Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA 
  • nar. 6.6.1972, bytem Okružní 202, 250 66 Zdiby
  • den vzniku funkce: 8.4.2021
 • Ing. Peter Suchý
  • nar. 25.2.1985, bytem Před Lanovkou 934/21, Muglinov, 712 00 Ostrava
  • datum vzniku funkce: 11. 11. 2019
 • Ing. Jiří Duda
  • nar.18. června 1973, bytem Jarníkova 1884/1, Chodov, 148 00 Praha 4
  • datum vzniku funkce: 30. 7. 2021

     Výkonný management

 • Ing. Jiří Tkáč - generální ředitel
 • Ing. Břetislav Tureček - technický ředitel
 • Ing. Michaela Bachoríková - ekonomická ředitelka
 • Ing. Radek Pekař - ředitel závodu 1 Opava
 • Ing. Dalibor Kratochvíl - ředitel závodu 2 Frýdek-Místek

Den vzniku:

 • 1. 1. 2001 dle zákona č. 305/2000 Sb. o povodích

Den zápisu do obchodního rejstříku:

 • 26. 3. 2001

Zakládací listina:

 • vydána MZe ČR pod č.j. MZE-53899/2022-15112 z 11. 10. 2022

Statut:

 • vydán MZe ČR pod č.j. 32535/2019-MZE-15112 dne 28. 6. 2019

Určený majetek:

 • účetní hodnota: 2 328 571 732,14 Kč

Rezervní fond:

 • minimální výše: 23 532 482 Kč

Kmenové jmění:

 • minimální výše: 1 519 mil. Kč

Schéma organizační struktury

Náhled na schéma organizační struktury