Agenda podniková periodika

  • Zpracovávané osobní údaje – rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • adresní, identifikační a popisné údaje zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a obchodních partnerů správce (zejm. jméno a příjmení, název obchodní společnosti či podnikající fyzické osoby, fotografie);
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování jsou (i) oprávněný zájem správce na informování veřejnosti o činnosti správce a (ii) souhlas subjektů údajů se zpracováním; účelem je příprava a vydávání podnikových časopisů (Kapka, Vodohospodáři informují) pro větší informovanost o činnosti správce směrem k zaměstnancům a veřejnosti.
  • Doba uložení – podniková periodika nejsou likvidována, osobní údaje v nich obsažené jsou tedy uloženy trvale.