Agenda pořádání sportovně-společenských akcí

  • Zpracovávané osobní údaje – v rámci agendy jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu:
    • adresní, identifikační a popisné údaje účastníků akcí (např. jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, číslo OP, telefonní číslo, e-mail, fotografie).
  • Právní základ a účel zpracování – právním titulem pro zpracování je oprávněný zájem správce na organizaci volnočasových akcí určených primárně pro zaměstnance správce a jejich rodinné příslušníky; účelem je zajištění účasti na sportovně-společenské akci a zajištění ubytování a stravování v rámci pořádané akce.
  • Doba uložení – osobní údaje získané v rámci agendy uchovává správce dle Spisového řádu, a to po dobu přípravy, trvání a vyhodnocení akce, v nezbytném rozsahu nejdéle 1 rok od vyhodnocení akce.