Aktuální hydrologická situace v povodí Odry – březen

Hydrologická situace je na začátku jara z pohledu vodohospodářů v povodí Odry velice dobrá. Průtoky v tocích se pohybují od 270 do 30 denních vod, což jsou průtoky průměrné až zvýšené, ale pro toto období normální. Všechny vodní nádrže mají své zásobní prostory téměř plné, retenční prostory, které slouží pro zachycení povodní, jsou připravené reagovat na případné větší úhrny srážek. Současně mají nádrže dostatek vody pro zásobování obyvatel i průmyslu pro případ déle trvajícího sucha během léta.

Tisková zpráva ke stažení