Den otevřených dveří 2023

Povodí Odry, státní podnik zve širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který u příležitosti světového dne vody proběhne v sobotu 25. března 2023 od 9:00 do 15:00 hodin (poslední vstup je ve 14:30 hodin) na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, vodohospodářském dispečinku a laboratořích Povodí Odry v Ostravě na ul. Varenská 49.

  • Umožníme Vám nahlédnout do běžně nepřístupných míst našich přehrad.
  • Ukážeme, jak to vypadá na vodohospodářském dispečinku a jaké plní úkoly.
  • Zajímá Vás prostředí vodohospodářských laboratoří? Máte možnost dozvědět se více.

Vodohospodářské laboratoře

Návštěvníci mohou získat 25%ní slevu na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely. Stačí si vytisknout kupón, který bude ke stažení na webových stránkách státního podniku Povodí Odry, a to od 15. do 31. března.

Typický rozbor pitné vody obsahuje:

  • pH, konduktivitu, CHSKMn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, železo, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C

Typický rozbor bazénové vody obsahuje:

  • pH, zákal, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcuc aureus

Typický rozbor vody z domovní ČOV obsahuje:

  • NL, CHSKcr, BSK5

Pro mikrobiologický rozbor je třeba si zapůjčit speciální vzorkovnice, podrobnosti lze upřesnit v laboratoři nebo na tel. 596 657 334, 596 657 340, e-mail: laborator@pod.cz.

 

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku.

Tisková zpráva ke stažení