Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se letos neuskuteční

Státní podnik Povodí Odry patří mezi subjekty kritické infrastruktury a je velmi důležité zajistit nepřetržitou obsluhu vodních děl.  Proto bylo i letos přijato rozhodnutí, nepořádat den otevřených dveří na vybraných vodních dílech u příležitosti Světového dne vody, vzhledem k možnému šíření covid-19.   Současně vedení podniku rozhodlo o znovuotevření Informačního centra na vodním díle Šance.

Tisková zpráva ke stažení