Dokončili jsme rozvoj měřících stanic v povodí Odry

Pro správu povodí, správu vodních toků a provoz a řízení vodních děl patří k významným informacím údaje o srážkách, průtocích, teplotách a hladinových stavech na vodních dílech. Vodohospodáři Povodí Odry měří vodní stavy na vodních tocích ve 120 profilech, z nichž na 41 profilech měří zároveň i srážky, samostatně měří srážky na dalších 47 místech. Celkem mají v povodí Odry 167 měřících míst, včetně měření na vodních nádržích. Volba typu měřidla je odvislá od jejího umístění, náchylnosti na výskyt bouřek, způsobu přenosu dat a rovněž se vyvíjí dle získaných zkušeností se spolehlivostí měření.

 

Tisková zpráva ke stažení