Aktuální hydrologická situace – říjen

Hydrologická situace v povodí Odry je dobrá i přes nižší srážkové úhrny měsíce září.  Všechny významné vodní nádrže mají dobrý stupeň naplnění zásobního objemu a bez omezení dodávají vodu pro obyvatele, průmysl a současně zajišťují v řekách pod nádržemi průtoky pro kvalitní život vodních organismů včetně ryb. Průtoky v tocích se pohybují na úrovni 180 a 355 denních vod, na tocích s malým povodím i menší.

Tisková zpráva ke stažení