Aktuální hydrologická situace – srpen

Hydrologická situace v povodí Odry je dobrá. Srážkové úhrny se za posledních 14 dní pohybovaly od 20 mm do 80 mm a měly jak bouřkový, tak plošný charakter. Všechny významné vodní nádrže mají stále vysoký stupeň naplnění zásobního objemu a bez omezení plní své hlavní účely – zásobení obyvatel vodou, zásobení průmyslu provozní vodou, nalepšování průtoků pod přehradami a také zajišťují vhodné podmínky pro rekreační využití.

Tisková zpráva ke stažení