Ministr zemědělství diskutoval s občany Nových Heřminov

Ministr zemědělství diskutoval s občany Nových Heřminov

V Ostravě 9. června 2017

 

V pátek 9. 6. 2017 přijel občanům Nových Heřminov vysvětlit nutnost výstavby plánované přehrady Nové Heřminovy také ministr zemědělství Marian Jurečka. Současně všechny ujistil o maximální snaze státu pomoct obci v jejím dalším rozvoji a prosperitě.

„Jsme připraveni podílet se na kompenzačních opatřeních a dalším rozvoji obce, a to částkou 425 milionů korun. V souvislosti s výstavbou přehrady, kterou je třeba vybudovat především z důvodu protipovodňové ochrany, chceme snížit dopady některých nutných zásahů. V posledních letech se ukazuje, že toto vodní dílo bude důležité i z hlediska nadlepšování průtoku na řece Opavě a stane se důležitým vodním zdrojem pro období sucha,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.  

Spolu s generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry Jiřím Pagáčem se ministr Marian Jurečka postupně setkal nejen se zastupiteli a starostou obce Nové Heřminovy, ale promluvil taktéž se zástupci heřminovských občanů, kteří již přehradu akceptují a chtějí začít vyjednávat o navrhovaných kompenzacích. Následovala diskuse s občany Nových Heřminov.

Jsem rád, že pan ministr přijel podpořit projekt protipovodňových opatření na horní Opavě a zároveň potvrdit, že státu nejsou zájmy obce lhostejné a že nám všem mimo jiné záleží na tom, aby se občanům obce Nové Heřminovy vedle vodní nádrže žilo dobře. Proto také nová přehrada bude obsahovat ekologické prvky, které do současnosti nebyly v České republice realizovány a podpoří rozvoj rekreace a zaměstnanosti,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

 

Povodí Odry na letošním již třetím veřejném projednání představilo další část plánovaných opatření. Předvedlo ochranu centrální části obce a ohrázování proti zpětnému vzdutí koordinované s dopravním řešením. Dále vysvětlilo systém sběru a akumulace srážkových vod a jejich odvádění do nádrže.

 

V případě výstavby vodního díla Nové Heřminovy bude zajištěna spolehlivá ochrana centrální části obce před povodněmi a objekty zlepšující infrastrukturu obce včetně jejího dalšího rozvoje.

 

Šárka Vlčková
Tisková mluvčí,
státního podniku Povodí Odry,
Tel.:        + 420 596 657 221

Mobil:    + 420 602 715 643
Email:     sarka.vlckova@pod.cz

Fotogalerie