Modernizace Žermanického přivaděče byla ukončena a obnoven provoz

Modernizace Žermanického přivaděče, jehož II. etapa byla zahájena začátkem roku 2023, je úspěšně ukončena. V současnosti mohou umělým korytem, které je významnou protipovodňovou ochranou Frýdku-Místku, vodohospodáři převádět vodu z řeky Morávky do řeky Lučiny a dále pak do přehrady Žermanice. Dojde tak v průběhu zvýšených průtoků k odlehčení řeky Morávky a tím snížení povodňových průtoků v řece. Celkové náklady na II. etapu byly ve výši necelých 164 mil. Kč hrazeny z dotace ministerstva zemědělství.

Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie