Moravskoslezský kraj a povodí Odry hledají způsob, jak minimalizovat následky extrémního sucha nebo povodní

Moravskoslezský kraj a Povodí Odry spolupracují na opatřeních, která v případě prohlubujících se extrémních meteorologických a hydrologických jevů - sucha či povodní - zajistí, aby region byl co nejméně zranitelný.

Tisková zpráva ke stažení