Nový Staroměstský jez na Ostravici musí splňovat nároky vodohospodářů, ochrany přírody a zároveň bude pro ukázněné vodáky a rekreanty bezpečný

Projekt rekonstrukce spádového stupně na řece Ostravici ve Starém městě u Frýdku - Místku byl navržen odborníky, tak aby splňoval všechny parametry stabilizačního prvku, který zajišťuje požadovaný sklon dna vodního toku a plnil spolehlivě svou funkci v celém systému protipovodňových opatření v daném úseku vodního toku Ostravice. Při zpracování návrhu se projektanti důkladně zabývali i vodáckým využitím a návrhem nového rybochodu. Koupání v řece, stejně jako vodácké využití v době zvýšených povodňových průtoků je nebezpečné vždy bez ohledu na konstrukci stupně. 

Tisková zpráva ke stažení