Obnovujeme konstrukci skluzu na řece Ostravici, která umožní průchodu vodním živočichům

Začátkem letošního roku byly zahájeny práce na opravě balvanitého skluzu na řece Ostravici v říčním kilometru 26,400. Tento skluz se nachází těsně nad zaústěním toku Baštice přibližně 800 m nad Staroměstským stupněm, jehož rekonstrukce se blíží ke konci. Stavbou bude obnovena konstrukce skluzu tvořená kameny uloženými tak, aby tlumily energii vody a zároveň umožňovaly průchod vodním živočichům. Nejzazší termín dokončení stavebních prací na balvanitém skluzu je plánován v listopadu tohoto roku.

Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie