Odtěžování nánosů na vodních nádržích Bílovec a Bartošovice I úspěšně probíhá

Od října loňského roku 2017 probíhají na vodních nádržích (VN) Bílovec a Bartošovice I práce na odtěžování nánosů ze zátopy. Obě tyto akce jsou spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ s celkovými náklady ve výši zhruba 8 mil. Kč. 

Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie