Pokud se nepodaří vykoupit potřebné pozemky, není možné vybudovat protipovodňovou ochranu na Starobělském potoce ve Staré Bělé

Projektové řešení protipovodňové ochrany obyvatel zastavěné části Městského obvodu ve Staré Bělé je připraveno. V rámci projednávání zpracované studie bylo od vlastníků dotčených pozemků zajišťováno vyjádření, zda s navrženým opatřením souhlasí. Přibližně 1/3 soukromých vlastníků nesouhlasí nebo žádné vyjádření neposkytla a nemají zájem o jednání. Povodí Odry v roce 2014 zpracovalo studii a následně nechalo připravit projektové řešení, které navrhuje rozšíření a zpevnění Starobělského potoka na dvacetiletý průtok. Stavba by mohla být financována z programu „Prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství“ a následně by vytvořila podmínky pro výrazné omezení tzv. aktivní záplavové zóny, která nyní omezuje výstavbu. Náklady na realizaci se předpokládají cca 40 mil. Kč.

 

Tisková zpráva ke stažení