Připravujeme změnu záplavového území v prostoru Hlučínského jezera

Rekonstrukce protipovodňových opatření v prostoru Hlučínského jezera, které byly součástí I.etapy revitalizace byla ukončena. V současné době vodohospodáři připravují k podání příslušnému vodoprávnímu úřadu aktualizaci záplavového území řeky Opavy v prostoru Hlučínského jezera, která reaguje na nyní dokončené protipovodňové opatření a umožní další rozvoj tohoto území. 

Tisková zpráva ke stažení