Pro výběr nejvhodnější varianty protipovodňové ochrany na horní Opavě bylo zpracováno kolem stovky studií

Na základě posudku VUT Brno & ČVUT Praha vláda na jaře roku 2008 rozhodla o realizaci menší, nikoliv větší nádrže, hlavně z důvodu zachování obce Nové Heřminovy, a to i přesto, že varianta s větší nádrží umožňovala vyšší ochranu před povodněmi, suchem a byla levnější. Schválené řešení je tedy výsledkem odborného posuzování i politického rozhodování, jehož kombinací je komplexní protipovodňový systém, který zachová obec a nabízí ji kompenzace za zásah do jejího území a je vyrovnaný i z hlediska vlivu na životní prostředí.

 

„Studie Ing. Čermáka a Ing. Králové CSc. byla při rozhodování vlády vzata v potaz, dokonce jako jeden z klíčových podkladů, byla odborně a nezávisle posouzena včetně její kvality a rozhodně se nedá hovořit o nějakém podvedení vlády. Na jejím základě byla definována jedna z variant, která pak byla posouzena a vyhodnocena jako předposlední z celkových sedmi. Autoři konstatují, že její řešení „…způsobuje…nepřijatelné urychlení odtoku…“ a považují ho z tohoto důvodu z hlediska vodohospodářského za koncepčně nepřijatelné. Zmiňují také, že „…hydraulické jevy jsou studovány na kvalitativně nižší úrovni“. Studie je prostě problematická po odborné stránce, neřeší území jako celek a pomíjí hraniční úsek řeky i město Opavu, navrhuje úpravy, které zrychlují odtok vody“, konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina a dodal: „Oproti nádrži neřeší problematiku sucha a možných klimatických změn, kdy bude každá zadržená voda dobrá.“

„Všechny tyto informace již byly obci opakovaně sděleny, buď na přímých jednáních anebo při otevřených diskuzích také za přítomnosti jednoho z autorů studie. Obcí prezentované odmítavé stanovisko vůči přehradě tedy stojí na velice diskutabilním argumentu o nesprávném vyhodnocení jedné z přibližně sta provedených studií. Obec se také staví proti nádrži v době, kdy jsou již výkupy nemovitostí v zátopě prakticky ukončeny, a probíhá odstraňování budov. Je pak otázkou, koho se obec svým postojem zastává,“ doplnil generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Na výkupy pozemků, projekční, přípravné a průzkumné práce bylo od roku 2008 využito cca 700 mil. Kč. Ke čtvrtině roku 2017 je dokončeno či v realizaci 5 staveb tohoto komplexu za cca 350 mil. Kč. Obci jsou nabízeny kompenzace, které překračují zásah, který pro ni přehrada představuje.

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:         + 420 596 657 221, mobil: + 420 602 715 643

Email:     sarka.vlckova@pod.cz