Provedli jsme kontrolu zabezpečení jezů

Proběhly jarní prohlídky zabezpečenosti vybraných jezů bezpečnostními prvky. V současné době je informačními cedulemi a záchrannými házecími prostředky včetně bodu záchrany vybaveno 26 spádových objektů. Chybějící části vybavení, o které jsme přišli díky vandalismu, byly doplněny. Každoročně na nové vybavení a doplnění chybějícího vynakládáme nemalé finanční prostředky v řádu statisíců korun, abychom přispěli k větší bezpečnosti na vodních tocích, nad rámec našich zákonných povinností.

Tisková zpráva ke stažení