Snažíme se, aby vodohospodářské stavby měly potřebné ekologické prvky

V oblasti vodních staveb se vodohospodáři z povodí Odry snaží začlenit nejrůznější ekologická opatření. V souladu s Plánem dílčího povodí Horní Odry připravují akce typu říčních revitalizací nebo zlepšení průchodnosti migračních překážek (rybochody).

Revitalizační a ekologická opatření také realizují jako součást výstavby suchých nádrží, zejména na přítocích a v jejich zátopě. Například na tyto akce bylo za poslední roky vynaloženo kolem 26 mil. Kč. Finanční prostředky se nám daří získávat z dotačních programů ministerstva zemědělství i životního prostředí.

Tisková zpráva ke stažení