Součástí rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici bude nový rybí přechod

Staroměstský stupeň, známy jako „Staroměstský jez“ umístěný v blízkosti restaurace U splavu („U Žida“) projde letos rekonstrukcí. Stavební práce budou zahájeny v březnu tohoto roku a měly by být dokončeny v polovině roku 2018. Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně bude výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši cca 48,9 mil. Kč.

Účelem stavby je náprava současného nevyhovujícího stavu objektu a zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy. Současně bude zajištěna stabilita koryta vodního toku Ostravice. Při návrhu technického řešení bylo zohledněno umístění stavby v oblasti hojně navštěvované obyvateli nejen města Frýdku – Místku, ale i cykloturisty směřujícími do Beskyd. Zvláštní pozornost byla věnována možnosti vodáckého využití vodního toku, informoval Ing. Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek-Místek, státního podniku Povodí Odry a dodal: „Odtokové poměry dotčeného území se rekonstrukcí nijak nezmění, nevyhneme se však dočasným omezením, neboť jediný příjezd na staveniště bude pro techniku pouze z levého břehu toku po místní komunikaci přejezdem přes ochrannou hráz s cyklostezkou. Jak na křížení cyklostezky, tak na uvedených komunikacích lze očekávat zvýšený pohyb nákladních vozidel. Provoz lávky přes Ostravici zůstane bez omezení.“

Trasa příjezdu nákladní techniky v průběhu rekonstrukce bude situována z ulice 28. října po ulici Ke Splavu. Na dotčených komunikacích bude provedeno dopravní značení a komunikace budou během výstavby čištěny zhotovitelem, který byl vybrán na základě výběrového řízení dle zákona. Zhotovitel rekonstrukce spádového stupně na toku Ostravice v říčním kilometru 25,650 je sdružení firem ZVÁNOVEC a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Žádáme obyvatele Frýdku-Místku a Starého Města o pochopení a shovívavost při výstavbě. 

 

 

Šárka Vlčková, tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil:   + 420 602 715 643

Email:    sarka.vlckova@pod.cz

Fotogalerie