Spolupráce je pro vodohospodáře důležitá

Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit. Musí to však fungovat i obráceně, společným úsilím bychom měli také chránit sami sebe proti extrémním projevům klimatu, jako jsou přívalové povodně, nebo naopak dlouhotrvající období bez dešťových či sněhových srážek. Díky intenzivnější spolupráci našich společností je i nadále zabezpečenost dodávek vody pro pitné účely i průmysl v celém regionu prakticky stoprocentní a jeho obyvatelé mohou plně využívat naše vodní bohatství.

Tisková zpráva ke stažení