Sucho a povodně, dvě strany jedné mince

Letošní sucho nabývá na síle opět i v našem regionu. Řeky a potoky na horní Opavě, Odře a horní Moravici dosahují letošních minim, některé menší toky vyschly. Pracovníci Povodí Odry provádějí kontroly odběratelů vody a vyžadují ponechání stanoveného množství vody v řece. Údolní nádrže jsou v dobré kondici díky povodňové červencové situaci, která je doplnila a jsou schopny spolehlivě plnit svoje funkce v zásobování vodou i nadlepšování průtoků v řekách. Prokazují tak, že i v době střídajících se extrémů dokážou zabezpečit vodu pro člověka i přírodu. Změna podnebí nás ale staví do nových podmínek.

Tisková zpráva ke stažení