Vítkovický jez na Ostravici projde opravou

Začátkem března letošního roku bude zahájena oprava Jezu Vítkovice na řece Ostravici, která potrvá do prosince roku 2018. Práce, na železobetonové části jezové konstrukce, budou rozděleny do dvou stavebních sezón. Každé jezové pole bude opravováno jednu stavební sezónu. Celkové finanční náklady se předpokládají ve výši 22,9 mil. Kč. Zhotovitelem je společnost Metrostav a.s, která byla vybrána ve výběrovém řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

„Veřejnost může být, v průběhu stavebních prací, omezena pouze pojezdem těžké stavební techniky přímo v bezprostřední blízkosti jezu. Příjezd na staveniště z hlavní silnice Frýdecká je veden ulicí Přibylova a kříží cyklostezku vedoucí podél pravého břehu řeky z Ostravy směrem na Vratimov. Samotné staveniště je mimo obydlenou část města Ostravy,“ informoval Ing. Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek - Místek, státního podniku Povodí Odry a doplnil:  „K opravě povrchů tělesa jezové konstrukce jsme museli přistoupit z důvodu poškození obrusem při chodu štěrkových plavenin za vyšších průtoků v řece Ostravici.“

Stavba "VT Ostravice, Jez Vítkovice, km 8,760, stavební část (č. st. 2706)" je rozdělena na 5 dílčích stavebních objektů: oprava stavební části jezu (přelivná plocha, dno a práh vývaru), úprava střední dělící zdi vývaru, oprava břehových pilířů, oprava opevnění podjezí a břehového opevnění. Součástí jsou také dočasné jímky pro převedení vody během výstavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil:   + 420 602 715 643

Email:    sarka.vlckova@pod.cz