Vláda ČR schválila další krok pro výstavbu nádrže Nové Heřminovy

Potvrzením pokračujícího procesu přípravy výstavby přehrady v Nových Heřminovech je nové vládní usnesení č. 529 z 24. července 2017, ve kterém Vláda ČR schválila použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 50 mil. Kč pro státní podnik Povodí Odry. Peníze jsou určeny na majetkoprávní vypořádání v období 2018 až 2019 nemovitých věcí dotčených realizací přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor I. etapa. Ocenění majetku bude opět vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008, které stanovilo výkupní ceny pro samotnou přehradu a související protipovodňová opatření.

Tisková zpráva ke stažení