Vodohospodáři Povodí Odry se významně podílejí na vzniku nových cyklostezek a jejich údržbě

Přirozeně, z morfologie terénu, se nabízí stezky pro cyklisty situovat podél vodních toků a zátop vodních děl, kde je minimální převýšení. Většina stezek je pak vedena po pozemcích a vodních dílech, převážně pak po ochranných říčních hrázích Povodí Odry, které významným způsobem přispívá k jejich realizaci a současně provádí údržbu.

Tisková zpráva ke stažení