Vodohospodářská soustava Povodí Odry je schopna reagovat na potřeby zásobení vodou

Výchozí zásadou pro zajištění dostatku vody pro pitné účely, průmysl a vodní toky je využití současných kapacit vodních děl, které byly na území povodí Odry v minulosti vybudovány. Za tímto účelem byla provedena v průběhu let 2016 – 2019 aktualizace Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) a samostatně hospodařícího uzlu v povodí Olše. Byly generovány nové umělé řady průtoků o délce 1000 let, bylo zkoumáno zatížení jednotlivých prvků  VHS PO a ověřeny nadlepšovací účinky pro jednotlivé toky při požadovaných zabezpečenostech dodávky vody.

Celkový objem současných údolních nádrží je kolem 380 mil. m3.

Tisková zpráva ke stažení