Začala rekonstrukce vodního díla Baška

Po 60 letech bezproblémového provozu vodního díla Baška na potoce Baštice byla zahájena rekonstrukce bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny. Celkové náklady ve výši 120 mil. Kč bude hradit státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů bez dotačních prostředků. Stavební práce by měly být ukončeny v roce 2025.

Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie